UDS reus

Podnikový informační systém

UDS  je databázový systém procesně orientovaný pro oblast polygrafické výroby, především pak pro vazárny knih. Systém řízení báze dat  INTERBASE zajišťuje maximální stabilitu a vynikající provozní vlastnosti. UDS je koncipován jako 32-bitová aplikace klient-server.

více zde

chrondata

Databázová podpora chronometrážního měření

Systém ChronData výrazně přispívá k efektivnímu zvládnutí problematiky chronometrážního měření. Umožňuje uživatei bez zvláštních znalostí měření nejen provést, ale především také statisticky vyhodnotit. Nabízí také rozšířené funkce klasifikace,  normování a tvorby normativů.

více zde

racionalizace práce

Rozbor operace a stanovení normativních hodnot

Zabývám se  posouzením  časové náročnosti vybraných operací například formou chronometráže. S ohledem na další metody určení časové náročnosti operace jsem se zabýval také tvorbou empirických vzorců pro normování strojních operací v polygrafii.

více zde

katalog služeb

 • VDP Variable Data Printing
  • Příprava a zpracování dat
  • Optimalizace
  • Zpracování pomocí FlexMail
 • Databázové systémy
  • Mapování informačních potřeb
  • Analýza stavu a návrhu databáze
  • Zpracování minimálně 3.NF (normální formy)
  • Návrh databáze pomocí CASE
  • Vývoj software, aplikační úrovně pro klient-server
 • Racionalizace práce
  • Multimomentková studie
  • Snímkování pracovního dne (jednotlivce, skupiny, čety)
  • Snímkování operace
  • Chronometrážní měření
  • Rozborově výpočtová metoda

o mně

Vítejte!

Tyto stránky jsem nejprve začal psát jako způsob, jak získat alespoň minimální představu o publikování na WEBu. Vše začalo nejprve jako test… Nakonec se ukázalo, že dnes existuje mnoho nástrojů, jak zvládnou jazyk html, takže jsem se do tvorby pustil i já. Nabízím přehled o svých aktivitách v zaměstnání, zejména v oblasti projektování, vývoje a implementaci informačních systémů. I když to není přesně obor, který jsem vystudoval, zaměřil jsem se na tuto problematiku už v období konce studia technologie obrábění na ZČU v Plzni: Softwarová podpora technologické přípravy výroby. Nové poznatky jsem aplikoval v praxi, o kterých se mimojiné dočtete v sekci profese. Jistou dobu se věnuji také problematice databází a tvořím zatím ne příliš veliké projekty databázového charakteru. Používám nástroje Delphi 7.0 pro vývoj aplikační úrovně. Jako databázový nástroj mi slouží INTERBASE nebo FireBird. Myslím si, že pro malé a středně velké databáze vyhovující podpora. 

Pokud bych na sebe měl něco prozradit, začal bych tím, že jsem rozený Plzeňák. Zatím až na několik let strávených na studiích (vlastně tenkrát ještě v emigraci…) v Německu jsem žil v Plzni, chodil zde do školy, na gymnázium a po neúspěšných začátcích i na vysokou školu, kde jsem si vybral Fakultu strojní Západočeské univerzity jako potenciální zdroj těch informací a zkušeností, které bych chtěl uplatňovat v životě a profesní praxi.

Středoškolská léta jsem trávil na Církevním  gymnáziu v Plzni. V letech 1992-1996 to byl ojedinělý projekt, který nastartoval silnou vlnu úspěšných absolventů. Z vlastní zkušenosti mohu přiznat, že průprava na vysokou  školu byla skutečně na vysoké úrovni. Nešlo přitom o nějaký studijní „drill“, ale o vstřícný a otevřený přístup pedagogického sboru ke studentům a především to byla zkoušková období, která stejně jako na vysoké škole probíhala dvakrát do roka. Škola podporovala mnoho zájmových činností, z nichž jednou, které jsem se věnoval, bylo vydávání školního časopisu Schola Gymnasis.

Vysokou školu jsem začal studovat v roce 1996 nejprve na Fakultě  aplikovaných věd. Ve studiu jsem nebyl příliš úspěšný, ale po letech odstupu otevřeně přiznávám, že to bylo spíše nedostatečně svědomitým přístupem. (Který student by to neznal…?) V roce 1999 jsem se vrátil nyní již na Fakultu strojní. Studium jsem ukončil v roce 2006. V té době jsem už třetím rokem studoval kombinovanou formou. Současně jsem nastartoval profesní kariéru v závodě Reus s.r.o. Oldenburg Gruppe (dnes již česká firma reus s.r.o.) jako normovač, později projektový manažer. Měl jsem tak možnost čerstvé poznatky směle vyzkoušet v praxi především v oblasti racionalizace práce a řešení softwarové podpory od  technologické přípravy výroby až po komplexní řízení procesu výroby a materiálového toku.

V současné době zde působím jako projektový manažer,  specialista v oblasti zpracování dat pro VDP (Variable Data Printing) a přitom stále inovuji a navrhuji systémy řízení (UDS_XE 2015) v oblasti polygrafické výroby.

aktuality

| 3.4.2016 |

Inovace systému UDS na UDS_XE 2015 přináší nové poznatky a vylepšení v oblasti řízení polygrafické výroby. Zavádí nové standardy pro širší nasazení systému, efektivnější zpracování dat ve fázi přípravy výroby a nově také modul workflow pro ještě důkladnější řízení napříč jednotlivými odděleními. Přináší vyšší stabilitu a výkon díky vyšší verzi systému řízení báze dat :

INTERBASE XE 3.

| 24.1.2012 |

Původní požadavek evidovat stav pracoviště při jeho předání ze směny na směnu byl splněn podle  požadavků orgánů zabývajících se bezpečností práce. Koncepce programu je zvolena tak, aby byl pracovník vědomě uveden do rozhodovacího procesu této definice bez možnosti tento krok při evidenci své práce vynechat. 

| 1.1.2012 |

Po rozpadu společnosti  schlott gruppe, která se od ledna 2011 ocitla v insolvenčním řízení, získala společnost reus s.r.o. nového partnere a začlenila se tak 1.1.2012 ke koncernu stark unternehmensgruppe. Začíná tedy nová éra života společnosti , která se po druhé tak zásadní změně vlastníka opět staví na vlastní nohy  s cílem zachovat výrobu a nabízet zákazníkům prvotřídní služby…

| 7.4.2011 |

Plánovaný rozvoj systému UDS, který se oproti původnímu vnitropodnikovému systému i24Reus vrací k využití standardní aplikační úrovně, nyní zařazuje další stupeň sdílení dat přes webové rozhraní: WEB-UDS. Zkušenosti oproti webové aplikaci využívané v oblasti intranetu stále ukazují, že je standardní aplikační řešení rychlejší a uživatelsky efektivnější. Úspora času při zadávání velkého počtu dat nativním rozhraním je nepřehlédnutelná. Co nás tedy vede k řešení webového rozhraní?

| 2.11.2010 |

Do publikací zařazen článek nastiňující úvodní problematiku disertační práce a popisující základní principy při realizaci projektu v části programování pomocí nástroje Delphi.

| 6.9.2010 |

Detailní sledování cíleně nazvaných položek zákaznického materiálu jako zbytků je další přírůstek funkcí systému UDS, který vznikl na základě požadavků vedoucích pracovníků výroby. Článek o evidenci zbytků je doplněn také instruktážním videem.

| 17.8.2010 |

A je to tady! Konečně jsem zpracoval kompletního průvodce systémem UDS. Nejedná se sice o příručku uživatele, protože neobsahuje kompletní informace k obsluze systému, ale představuje popis systému v jeho komplexnosti. 

| 24.5.2010 |

Standardní rutina programátora, která často prodlužuje vlastní zdrojový kód programu, je tzv. oštření vstupů. Program musíme připravit i pro situace, kdy uživatel zadá nežádnoucí hodnotu. Příspěvek ukazuje možnost řízení výjimek v Pascalu nebo konzolové aplikaci Delphi pomocí direktivy vstupně výstupních operací {$I}.

Cyklus programování konzolových aplikací jsem doplnil ještě jednou rutinoua to je zvládnutí datového typu POLE. Cílem tohoto seriálu je podpořit jakýmsi "doučením" studenty FST ZČU v Plzni v jejich studiu předmětu programováníi. Další povídání o Delphi bude následovat...

| 21.5.2010 |

Abychom mohli dál pokračovat v programování v Delphi ve výkladu ošetření vstupů, dovolil jsem si zařadit krátkou vsuvku týkající se druhů cyklů a jejich použití.

| 20.5.2010 |

Náš seriál o programování v Delphi pokračuje definicí a využitím funkce. Příspěvěk by měl začínajícícmu programátorovi osvětlit nejen způsob deklarace funkce, ale také její přednosti a možnosti využití.

| 19.5.2010 |

Připravil jsem další lekci pro začínající programátory, kteří využívají jazyk Pascal nebo Delphi. Článek pokračuje vývojem konzolové aplikace, kterou naučíme sečíst dvě čísla.

Abych začínající programátory trochu navnadil do něčeho, co se už konečně trochu podobá programování, doplňuji naši malou školu Delphi o článek, který Vám přiblíží problematiku používání procedur.

| 18.5.2010 |

První lekce delphi pro začátečníky, kteří využijí tento jazyk jako start pro zvládnutí základních technik programování. Začínáme konzolovou aplikací, takže de facto PASCALEM...

| 21.4.2010 |

Klíčovým bodem inovace informačního systému UDS byl modul fakturace, který měl přispět k zamezení chyb. Náhrada systémového řešení za kancelářský software (Word,  Excel) výrazně omezila možnost chyby ve vystavování daňových dokladů. Vystavení faktury je rychlejší a přesnější... (doplnění původního článku)

Stáhnout videoukázku >>

| 12.4.2010 |

Centrální on-line monitorování produkce: Nástroj vytvořený jako součást informačního systému UDS pro podporu sledování produkce ze strany vedoucího výroby. Pomocí terminálového zadávání denních výkazů, výkazů pracovního snímku čety, jsou data ve zvoleném časovém intervalu přenášena do řídícího střediska, které tak získává potřebné informace v reálném čase.

Stáhnout videoukázku >> 

| 17.3.2010 |

Vzniká nová verze mých osobních stránek. Obsah těch původních je postupně přepracováván do nové podoby. I zde se nakonec dočtete vše podstatné v souvislosti s mojí osobou a profesí, ve které působím.

© 2010-2011 by Ing. Jaroslav Halva | design by Sunlight webdesign